El treball híbrid entre presencial i teletreball és una tendència cada vegada més adoptada per les empreses arreu del món. Aquest canvi de perspectiva precisa d’una major flexibilitat en els llocs de treball. Però, com poden implementar una exitosa transició cap a aquest nou model?  Com es conserva una bona comunicació entre empleats que treballen en llocs diferents? A continuació, la clau perquè el teletreball no suposi una bretxa de la comunicació interna o externa de l’empresa.

 

Què és el treball híbrid?

El model de treball híbrid és una combinació entre el treball presencial a l’oficina i el treball en remot des d’altres ubicacions. És un esquema en què els empleats tenen una estructura organitzacional flexible i combinada. El terme “treball híbrid” s’escolta cada vegada més en el món corporatiu i és una realitat en moltes corporacions reconegudes com Google, Microsoft o Santander.

D’altra banda, el model de treball híbrid requereix que les empreses revaluïn l’ús que fan de les seves oficines. La ubicació física d’aquestes podria semblar que ja no és una necessitat. No obstant això, el camí cap al treball híbrid no implica l’eliminació dels espais de l’oficina i grans empreses com Google continuen realitzant inversions en noves oficines i centres de dades.

 

Quin tipus de centraleta necessito amb treball híbrid?

Per combinar teletreball i treball a l’oficina cal que les comunicacions tant internes com externes estiguin centralitzades. Això és, que suposi el mateix estar a l’oficina que en un altre lloc per realitzar trucades i estar en contacte amb companys de feina i amb clients. Això només és possible amb comunicacions unificades al núvol, per exemple. Aquesta centralització al Cloud permet que un treballador realitzi una trucada només comptant amb una connexió a Internet estable.

Un software de centraleta basat en el núvol ajuda els treballadors a millorar l’experiència dels clients, tant si treballen de forma presencial com remota. El sistema telefònic Cloud, en matèria de treball híbrid, té múltiples avantatges:

  • Trucades nacionals i internacionals per evitar factures de telèfon elevades.
  • Integració amb eines que impulsen la col·laboració entre agents en facilitar informació a través de l’ERP/CRM.
  • Diferents funcions de centraleta virtual com l’enrutament de trucades, la cua d’espera, les trucades en paral·lel i la sol·licitud de devolució de trucada.
  • Estadístiques i anàlisis de dades que ofereixen informació molt valuosa per a l’ empresa.

La centraleta virtual suposa una eina que ajuda l’empresa a crear i implementar estratègies adaptades a les necessitats dels seus clients. Abans d’implementar el teletreball híbrid, és important analitzar les necessitats i possibilitats de l’organització. Un estudi detallat de la situació actual de l’empresa és imprescindible.

Treball híbrid versus teletreball

Per analitzar els beneficis d’un model respecte a l’altre, cal una visió general dels beneficis i possibles desavantatges tant del treball híbrid com del 100% remot. Pel que fa a les comunicacions, ambdós models són susceptibles d’utilitzar plataformes de comunicació interna. Quan es tracta de treball híbrid, les empreses precisen crear polítiques que garanteixin que la informació corporativa es transmet de manera uniforme als equips presencials i als remots.

Pel que fa a l’ eficiència, la productivitat dels equips remots ha estat demostrada en nombroses ocasions amb estadístiques concretes. En aquest escenari només aquells empleats que puguin adaptar-se bé al teletreball poden tenir més productivitat. Quan el treball es duu a terme d’ una manera totalment a distància, tots els empleats desenvolupen les seves tasques invariablement fora d’un entorn d’oficina tradicional. El treball híbrid, per contra, permet als treballadors decidir si volen treballar des de les oficines de la seva empresa o fer-ho des de casa seva.