Si alguna cosa ha demostrat la pandèmia, és que és possible treballar amb total normalitat en remot i que la comunicació entre treballadors no és una qüestió de distància. Es poden unificar totes les comunicacions al núvol gràcies a proveïdors de VOIP i a la inversió en eines de col·laboració i conferència. És una realitat reconeguda que ara les empreses precisen mantenir i combinar llocs de treball a l’oficina i en remot de forma habitual, amb la flexibilitat que això comporta.

Les raons per unificar les comunicacions al núvol inclouen des de consolidar la despesa en IT, millorar la productivitat i reduir les despeses de viatge de treballadors, i ara també aspectes com la flexibilitat dels llocs de treball. Aquest últim és un aspecte clau que garanteix que els empleats puguin estar connectats amb clients i proveïdors en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Les comunicacions al núvol formen part d’una estratègia d’empresa que garanteix el treball en remot i la productivitat corporativa. Mantenir les relacions dels treballadors i la seva connectivitat en un entorn de treball principalment virtual és un desafiament per a les empreses i comptar amb un proveïdor VOIP que guiï en el camí és molt important.

 

VOIP per a la connexió de les empreses

Estar ben connectat entre empleats implica un major benestar en el lloc de treball. La productivitat està intrínsecament relacionada amb aquest benestar i cal crear entorns virtuals que fomentin i mantinguin la connexió. La centraleta virtual de RING és un sistema telefònic avançat que permet tenir tantes extensions fixes i mòbils com necessitis.

Després d’un estudi de les necessitats de l’empresa, es planteja un projecte a mida per al client. Traslladant els serveis de telefonia al núvol, s’assoleix estalvi, alta disponibilitat i possibilitat de connexió remota des de qualsevol lloc. La centraleta VOIP compta amb els millors softwares actuals en matèria de gestió de trucades, amb ampli ventall de funcions i serveis addicionals.

 

Errors a evitar amb una solució de comunicacions unificades

Quan s’unifiquen les comunicacions al núvol, cal evitar una sèrie d’ accions que poden comprometre l’èxit a llarg termini de les empreses:

  • Sitges al núvol: Les sitges de dades són estocs d’ informació administrats per un sector específic i es mantenen aïllats dels altres sistemes de l’ empresa. Això passa quan es treballa de forma individual i no col·lectiva, realitzant la migració al núvol amb solucions puntuals. Per millorar l’experiència de l’empleat, simplificar l’administració de solucions i la facturació, l’òptim és realitzar una única inversió en un sistema que centralitzi aquestes sitges.
  • Projectes d’emergència: S’han d’evitar inversions o projectes no planejats, ni analitzats, perquè això pot provocar les comentades sitges o pèrdua de capital. Els projectes d’emergència impedeixen una visió completa de les necessitats de l’empresa en el seu camí cap a la transformació digital i les comunicacions unificades al núvol.
  • Solucions per a tots els dispositius de comunicació: Les solucions Cloud no han d’estar enfocades únicament als escriptoris, sinó també a la resta de dispositius amb els quals els empleats es comuniquen entre ells i de forma externa. Utilitzar el mòbil d’empresa és cada vegada més freqüent i gràcies a empreses VOIP és possible col·laborar en qualsevol moment i a través de qualsevol eina i xarxa.
  • Empreses VOIP sense suport tècnic: Hi ha diferents plataformes que ofereixen proves gratuïtes per provar el software. Aquestes implementacions provisionals poden comportar una manca de suport tècnic professional o provocar vulnerabilitats de disponibilitat a curt termini.
  • Eliminació de les tecnologies obsoletes: En la mesura del possible, cal evitar aprofitar arquitectures obsoletes que estiguin a l’empresa i migrar la totalitat de la infraestructura al núvol, facilitant la innovació al ritme requerit per la competitivitat dels serveis.
  • Evitar les tendències o modes temporals: Quan s’ inverteix en informàtica al núvol, més concretament en centraleta virtual, s’ha de fugir de les tendències passatgeres i valorar el que realment és important. Això és, la qualitat del servei i el suport tècnic, la fiabilitat del proveïdor, la seva seguretat, l’escalabilitat dels serveis i la facilitat d’ús de la plataforma.