Més de 1.000 centrals de coure de Telefónica han tancat durant els últims anys a Espanya i es preveu que el 2025 s’hagi passat completament a la fibra (FTTH). Això és degut a que el coure s’ha anat substituint per la nova xarxa de fibra òptica, que precisa d’un menor número de centrals per atendre-la.

Indubtablement, això pronostica una decadència radical dels sistemes telefònics tradicionals basats en RTC, la xarxa analògica de telefonia. L’alternativa és la telefonia desmaterialitzada que funcioni a través de xarxa de fibra, també coneguda com a telefonia VoIP.  Aquest és el motiu principal pel qual moltes empreses han optat per disposar de telefonia IP i allunyar-se de les PABX, a banda dels múltiples avantatges de la telefonia Cloud.

A continuació, algunes de les raons de pes per abandonar els sistemes de telefonia tradicionals:

  1. Instal·lació i manteniment del sistema telefònic complexos

La instal·lació i manteniment d’una xarxa telefònica analògica suposa una complicació logística i pressupostària. Mobilitzar tot un equip per a la instal·lació i posada en marxa acostuma a ser costós, i més tenint en compte el transport dels dispositius, la instal·lació de les línies i llocs de treball fixos. D’altra banda, els sistemes PABX precisen d’un manteniment constant i, si sorgeixen problemes a la xarxa local, s’haurà de tornar a invertir en equip tècnic per reparar i resoldre els problemes.

  1. Adaptació de la telefonia al teletreball

Els sistemes PABX no permeten la correcta adaptació al teletreball o al treball híbrid entre oficina i home office. Les empreses cada vegada més necessiten un sistema de treball flexible que afavoreixi la mobilitat dels empleats. Per això moltes organitzacions s’inclinen per una xarxa telefònica desmaterialitzada al núvol perquè els treballadors puguin desenvolupar les seves tasques des d’on desitgin.

  1. Integracions molt limitades amb tercers

La telefonia VOiP constantment ofereix noves prestacions i serveis addicionals: des de la integració amb programari, ERP, Microsoft Teams… No obstant això, els usuaris de telefonia analògica no poden gaudir de la connectivitat entre diferents plataformes. Totes aquestes prestacions venen de la mà del programari VoIP, per dirigir l’estratègia comercial des d’una sola plataforma de gestió. Els sistemes PABX no permeten analitzar els resultats del Big Data extret gràcies a la telefonia Cloud.

  1. Obsolescència a mitjà termini del sistema i els dispositius

El sistema telefònic analògic està condemnat a la desaparició. A més, no només el sistema quedarà obsolet, sinó també la inversió que es realitzi en telèfons de la línia analògica. Com ja hem comentat, la telefonia al núvol permet estar sempre actualitzat quant a prestacions. El mateix passa amb les eines físiques de treball. A més de ser més car el proveïment del material i el seu manteniment, tenen tendència a quedar-se obsolets de forma més accelerada.

  1. Rigidesa del sistema telefònic analògic

Els sistemes telefònics tradicionals impliquen una posada en marxa complexa, igual que modificar els usuaris segons canvis en la infraestructura de l’empresa. Els proveïdors de telefonia han de ser flexibles i adaptables a tota tipologia corporativa. Si una empresa creix, té rotació de personal o precisa de majors prestacions, només pot decantar-se per la telefonia VOiP. Això és perquè serà l’única que s’adapti a les necessitats d’escalabilitat i adaptabilitat de les organitzacions.