La realitat de les empreses ha canviat radicalment en els últims anys. Moltes han decidit migrar al núvol la seva infraestructura i també les seves comunicacions. Per això, en triar la centraleta per a empreses, poden sorgir dubtes si escollir una centraleta telefònica física o una de virtual. És important conèixer tots els beneficis d’una centraleta virtual, una tipologia de comunicacions cada vegada més freqüent entre les empreses.

La informàtica i comunicacions al núvol consisteixen en la prestació de serveis com software, bases de dades, servidors i connexions a xarxa a través d’Internet. Els usuaris finals poden accedir a aquest programari i aplicacions des de qualsevol punt, sempre que tinguin connexió a la xarxa.

 

Centraleta al núvol o centraleta física

Són diversos els factors a tenir en compte quan es decideix per un o per un altre tipus de centraleta. Conèixer els avantatges i desavantatges de cadascuna de les centraletes permetrà que l’elecció sigui idònia per al context i característiques de l’empresa.

  • Flexibilitat: Un dels principals avantatges de la centraleta virtual és la màxima flexibilitat. Les centraletes virtuals permeten als empleats gestionar les trucades des de qualsevol dispositiu, ja sigui un telèfon fix, mòbil o un ordinador.
  • Mobilitat: El teletreball és 100% compatible amb les centraletes virtuals. El treballador pot connectar-se des de l’ oficina i fora, afavorint el teletreball i oferint la possibilitat de llocs de treball híbrids. No obstant això, les centraletes físiques només permeten gestionar les trucades si els empleats es troben presencialment a l’oficina.
  • Integracions amb tercers: La integració de la centraleta virtual, per exemple, la centraleta virtual de RING, amb programari de tercers és un punt molt a favor. Els avenços tecnològics han provocat que es disposi de prestacions pròpies de la centraleta virtual com la integració amb els CRM de l’empresa o amb Microsoft Teams.
  • Inversió: Les empreses que trien centraletes físiques han de tenir en compte els costos inicials dels equips i la primera inversió. Per contra, la centraleta virtual no requereix d’una inversió inicial si no es precisa d’equipament a l’ oficina.
  • Escalabilitat: Cal saber molt bé quin equip i quines característiques té l’empresa abans de realitzar la inversió en centraleta en local. Tanmateix, amb la centraleta virtual és possible afegir usuaris, extensions i modificar serveis de forma ràpida. El mètode de pagament per ús també facilita que la quota mensual s’adapti ràpidament a les necessitats i dimensions de l’ empresa.
  • Actualització: Les possibilitats de les centraletes virtuals són infinites. El proveïdor VOIP s’encarrega de l’actualització en les últimes prestacions i tecnologia. El client no s’ha de preocupar per les actualitzacions. En el cas de les centraletes físiques, el seu manteniment és costós i depèn de personal extern. A més, té prestacions molt limitades que tendeixen a quedar obsoletes de forma bastant ràpida.

 

Requeriments de la centraleta física

Cal tenir en compte els requisits d’ implementació d’ una centraleta física. La centraleta tradicional precisa d’ unes determinades connexions i accessos físics per part del proveïdor, com poden ser línies analògiques. Aquests serveis necessiten assistència tècnica, amb el corresponent manteniment i instal·lació.

D’altra banda, en funció de les característiques de la centraleta tradicional, la mida variarà i també ho farà la despesa en central telefònica privada i consum elèctric. Un altre dels requeriments és que, per cada oficina o seu, es necessita una centraleta física, la qual cosa augmenta considerablement la inversió inicial del projecte.

 

En conclusió, les centraletes al núvol permeten més flexibilitat i adaptació davant els canvis que pot patir l’empresa. Aquestes centraletes virtuals no precisen de grans inversions inicials i les prestacions poden variar amb freqüència i rapidesa, de manera que sigui més senzill per a l’empresa el sistema de comunicacions.