La trucada de telèfon continua sent la primera presa de contacte del client amb l’empresa. Un dels punts clau en la comunicació corporativa és la trucada, per això és tan important cuidar la qualitat del canal. Disposar d’un sistema telefònic tradicional pot resultar costós per a l’organització en les factures mensuals, però hi ha una solució que ofereix grans beneficis quant a reducció de costos i que, alhora, permet més mobilitat dels treballadors.

Això és la telefonia al núvol. Sinònim de serveis de comunicació per VoIP (veu basada en Internet), en els quals un proveïdor de telefonia Cloud allotja l’aplicació i els clients accedeixen a ella a través d’Internet. Amb aquesta tipologia de telefonia, les trucades viatgen a través d’internet en comptes d’usar cables telefònics tradicionals, reduint costos i accedint a les seves comunicacions des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

La situació actual de la telefonia Cloud en el mercat va en augment, amb una estimació de creixement important en els pròxims anys. Espanya va registrar en 2020 un increment del 60% en la demanda de solucions de comunicacions unificades i s’estima que continuarà creixent per sobre del 15% anual, almenys fins el 2025.

Les empreses han trobat en les centraletes virtuals i en la telefonia IP una eina d’estalvi de costos, millora de la competitivitat i augment de la productivitat, alhora que satisfan la creixent demanda de mobilitat dels treballadors. A continuació, algunes de les característiques de la telefonia IP:

Menor cost inicial i de manteniment amb centraleta virtual

Telefonia IP suposa no disposar d’una infraestructura física, evitant els costos d’instal·lació i manteniment que implica un sistema de telefonia tradicional. D’aquesta manera, s’incorre en menys despeses d’inversió inicial i només amb connexió a Internet, la centraleta IP funcionarà des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

A més, permet l’estalvi dels costos d’instal·lació d’un sistema telefònic tradicional, ja que la instal·lació del sistema per VoIP és ràpida i configurable amb uns simples passos. A llarg termini, permet escalabilitat il·limitada sense necessitat de canviar infraestructura física, per a créixer al mateix ritme que el seu negoci.

Mobilitat augmentada i ús multidispositiu

La telefonia IP permet major mobilitat dels empleats en permetre’ls comunicar-se des de qualsevol dispositiu a través de les diferents aplicacions. D’aquesta manera, s’elimina la necessitat de telèfon físic o de dependre de les instal·lacions del centre d’operacions. Les aplicacions d’escriptori i de dispositius mòbils permeten estar disponible en qualsevol lloc, només amb connexió a Internet.

A més, els sistemes telefònics en el núvol tenen capacitat per a diferents canals de comunicació centralitzats en una sola plataforma.

Telefonia IP integrada àgil i orientada a l’usuari

Una integració global i completa és possible amb una centraleta IP. El sistema telefònic de VoIP permet integració, per exemple, amb Microsoft Teams. Això afavoreix una comunicació eficient entre empleats i col·laboradors de la corporació des d’una única aplicació. A més, amb RING és possible integrar diferents plataformes de gestió de la informació interna i facilitar així la comunicació tant interna com externa de la corporació.

Per a aconseguir una atenció al client personalitzada, és obligatòria la integració de les dades de les persones que telefonen abans de contestar i poder oferir un tracte més personal. La seva fitxa en el CRM i el seu històric de crides permeten transmetre proximitat i professionalitat.

Dependència completa de connexió a Internet

Per posar algun contrapunt a la telefonia en el núvol, és que la dependència d’una bona connexió a Internet és total, necessitant un ampli de banda alt per a una qualitat òptima de la recepció i emissió de crides. També cal tenir en compte que en tenir treballadors teletreballant fora de l’oficina i usant les seves aplicacions mòbils, has de tenir especial compte amb la seguretat i comptar uns serveis de ciberseguretat. Això és, per a evitar risc d’atacs cibernètics a una connexió a Internet poc segura.