En l’actualitat, la tecnologia ha revolucionat la forma en què les empreses es comuniquen amb els seus clients i col·laboradors. Una de les solucions més eficients i econòmiques per a la comunicació empresarial és la trucada VoIP, que permet realitzar trucades telefòniques a través d’Internet gràcies a centraletes virtuals.

 

Què és la trucada VoIP?

La trucada VoIP és una tecnologia que permet realitzar trucades telefòniques a través d’Internet en lloc d’utilitzar les línies telefòniques tradicionals. En comptes d’utilitzar un commutador telefònic, s’usa un software de VoIP que converteix el senyal d’àudio en dades digitals i les envia a través d’Internet.

La trucada VoIP té molts avantatges sobre les trucades telefòniques tradicionals, incloent-hi un estalvi considerable per trucada, la capacitat de realitzar trucades internacionals més barates i fer-ho des de qualsevol lloc del món sense haver de preocupar-se pel cost de les trucades de llarga distància.

 

Com funciona la trucada VoIP

Per utilitzar la trucada VoIP, es necessita una connexió a Internet d’alta velocitat, un dispositiu per realitzar la trucada (com un telèfon IP o una computadora amb micròfon i altaveus) i un software de VoIP.

El software de VoIP converteix el senyal d’àudio en dades digitals i les envia a través d’Internet. El receptor de la trucada rep les dades i les converteix en un senyal d’àudio perquè pugui ser escoltada a través del dispositiu receptor.

La qualitat de la trucada VoIP depèn de la velocitat de la connexió a Internet i de la qualitat del software de VoIP utilitzat. Amb una connexió a Internet d’alta velocitat i un bon programari de VoIP, la qualitat de la trucada VoIP pot ser igual o millor que la de les trucades telefòniques tradicionals.

“Les trucades VoIP permeten als treballadors rebre i realitzar trucades des de qualsevol lloc. La VoIP ha arribat per quedar-s’hi.”

David Gómez
Cofounder de RING

Cita David Gomez

Els avantatges de la trucada VoIP

La trucada VoIP ofereix una sèrie d’avantatges per a les empreses, entre elles:

  • Cost més baix: Les trucades VoIP acostumen a ser més econòmiques que les trucades telefòniques tradicionals. Amb la trucada VoIP, es paga una tarifa mensual pel servei de VoIP i es poden fer trucades a qualsevol part del món a un cost molt més baix que el de les trucades telefòniques tradicionals.
  • Flexibilitat: Amb la trucada VoIP, es pot realitzar una trucada des de qualsevol lloc del món sempre que es tingui una connexió a Internet. Això significa que els empleats poden treballar des de casa o des de qualsevol lloc del món i continuar estant connectats amb l’empresa.
  • Escalabilitat: La trucada VoIP és escalable, la qual cosa significa que es pot agregar o treure línies telefòniques segons sigui necessari sense haver de realitzar canvis en la infraestructura de telecomunicacions de l’empresa.
  • Funcions avançades: La trucada VoIP ofereix funcions avançades que no estan disponibles en les trucades telefòniques tradicionals, com la transferència de trucades, la gravació de trucades, la conferència telefònica i el correu de veu.

 

Com implementar la trucada VoIP en una empresa

Per implementar la trucada VoIP en una empresa, s’ha de contractar un proveïdor de serveis de VoIP que proporcioni el software i la infraestructura necessaris per realitzar les anomenades trucades VoIP. És important triar un proveïdor confiable que tingui experiència en la implementació de sistema VoIP en empreses.

Un cop s’hagi contractat un proveïdor de serveis de VoIP, s’han de seguir els següents passos per implementar VoIP en una empresa:

  1. Avaluació de la infraestructura existent: Abans d’implementar la trucada VoIP, s’ha d’avaluar la infraestructura existent de l’empresa per assegurar-se que és compatible amb la trucada VoIP. Això inclou l’avaluació de la connexió a Internet, la qualitat de l’equip de xarxa i els dispositius de telefonia existents.
  2. Selecció de l’equip de telefonia: S’ha de seleccionar l’equip de telefonia adequat per a l’empresa. Això inclou telèfons IP, adaptadors de telèfon analògic (ATA) i programari de VoIP.
  3. Instal·lació del programari de VoIP: Un cop s’hagi seleccionat el programari de VoIP adequat, s’ha d’instal·lar a la xarxa de l’empresa. Això pot requerir l’ajuda d’un tècnic de VoIP per assegurar-se que la instal·lació es realitzi correctament.
  4. Capacitació dels empleats: S’ha de capacitar els empleats sobre com utilitzar la trucada VoIP i les funcions avançades que ofereix. Això pot incloure la transferència de trucades, la gravació de trucades, la conferència telefònica i el correu de veu.
  5. Prova i ajust: Després de la implementació de la trucada VoIP, s’ha de realitzar proves per assegurar-se que la qualitat de la trucada sigui òptima i per fer ajustaments si és necessari.

 

La trucada VoIP és una tecnologia que ofereix molts avantatges per a les empreses, incloent-hi un cost més baix per trucada, flexibilitat, escalabilitat i funcions avançades. Per implementar la trucada VoIP en una empresa, s’ha de contractar un proveïdor de serveis de VoIP confiable i seguir els passos adequats per assegurar-se que la implementació sigui exitosa. Amb la trucada VoIP, les empreses poden millorar la seva comunicació i reduir els seus costos alhora.

Hola! Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu